Dokumentacja

DOKUMENTACJA


Dokumenty określające działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Tarnobrzegu.

 • STATUT OŚRODKA REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO
 • STATUT PSOUU
 • REGULAMIN OREW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
 • REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
 • REGULAMIN WSO
 • PROGRAM ROZWOJU ORGANIZACYJNEGO
 • PROGRAM WYCHOWAWCZY
 • PLAN PRACY PLACÓWKI NA KAŻDY ROK SZKOLNY
 • REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ
 • REGULAMIN ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO
 • REGULAMIN SEKCJI RODZICÓW
 • DOKUMENTACJA WYCHOWANKA

W OREW  w Tarnobrzegu działa:

 1. RADA PROGRAMOWA  powołana do wielospecjalistycznego i kompleksowego rozważania, opracowywania i rozstrzygania, w granicach specjalistycznych kompetencji, spraw diagnostycznych, programowych, terapeutycznych, wychowawczych, metodycznych i organizacyjnych, z uwzględnieniem podejścia innowacyjnego.
 2. ZESPOŁY TERAPEUTYCZNE powołane dla każdego ucznia.
 3. SEKCJA  RODZICÓW.

 

Pliki do pobrania:

Statut OREW - pobierz

Plan Współpracy z Rodziną - pobierz

POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH - pobierz

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH - pobierz

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy - 2018