Przedszkole

Od 1 września 2012 r. został otwarty oddział przedszkolny. Dzieci mają zapewnioną kompleksową opiekę, edukację i terapię. Są pod stałą opieką medyczną – lekarz, pielęgniarka, rehabilitanci. Realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. Biorą udział  w zajęciach umożliwiających wszechstronny rozwój dziecka m. in:

  • zajęcia edukacyjne,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia psychologiczne,
  • zajęcia rehabilitacyjne.

Uczestniczą także w dodatkowych zajęciach grupowych:

  • basen,
  • logorytmika.

 

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy - 2018