Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy  (OREW) jest „pozytywną odpowiedzią PSOUU„ na problemy rodziców, których niepełnosprawne dzieci pozbawione były wsparcia edukacyjnego, rehabilitacyjnego i terapeutycznego, skazane na izolację od rówieśników i społeczeństwa.

OREW jest niepubliczną, specjalistyczną placówką oświatową i niepubliczną placówką służby zdrowia .Organem prowadzącym jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koło w Tarnobrzegu. Placówka powstałą w inicjatywy rodziców zrzeszonych w Kole terenowym Stowarzyszenia w maju 1993 roku.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym , znacznym i głębokim z wieloraką niepełnosprawnością w wieku od 0 – 25 lat.

Do OREW uczęszcza 50 podopiecznych z terenu powiatów:
Miasta Tarnobrzega, pow. tarnobrzeskiego (Gminy Baranów Sandomierski, Grębów , Nowa Dęba), pow. mieleckiego (Gmina Padew Narodowa), pow. kolbuszowskiego (Gmina Majdan Królewski), Miasta Stalowa  Wola, pow. sandomierskiego (Gminy Łoniów, Obrazów), Miasta Sandomierza.

Uczniowie są dowożeni 3 samochodami dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych pod opieką osoby przeszkolonej w zakresie dowozu. Jedna gmina zorganizowała dowóz uczniów we własnym zakresie. Niektórzy uczniowie są dowożeni przez rodziców. Dowóz uczniów finansowany jest przez gminy z terenu zamieszkania dziecka.

Placówka czynna jest 11 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku w godz. 
od 7³º do godz. 15³º.

Podopieczni OREW objęci są  edukacją, terapią pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, rehabilitacją, opieką i wychowaniem. Placówka umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego i obowiązki nauki.

Mocne strony placówki :

  • Zapewnienie standardów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym intelektualnie,
  • Indywidualizacja nauczania,
  • Stworzenie warunków zapewniających uczniom kompleksowe, wielodyscyplinarne oddziaływania stymulacji ich wszechstronnego rozwoju,
  • Bardzo dobre wyposażenie w sprzęt, pomoce i środki dydaktyczne dostosowane do różnorodnych potrzeb i możliwości uczniów,
  • Wykwalifikowana i stale podnosząca swoje zawodowe kompetencje kadra nauczycieli, terapeutów i specjalistów,
  • Zlikwidowane bariery architektoniczne i w komunikowaniu się.

 

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy - 2018