Historia

 

             W  latach 80, dzieci, młodzież i osoby dorosłe z upośledzeniem umysłowym pozbawione były edukacji, rehabilitacji, terapii, zatrudnienia, a także miejsca w społeczeństwie. Dzieci niepełnosprawne nagminnie były zwalniane z obowiązku szkolnego, co powodowało ich izolację od rówieśników i społeczeństwa. Z konieczności pozostawały w domu pod opieką rodziców.

Wielu rodziców nie mogło się zgodzić na taki stan rzeczy, dlatego też utworzyli ogólnopolski ruch rodziców reprezentujący interesy grupy obywateli, którzy nie z własnej winy byli pozbawieni wszelkich szans i egzystowali na marginesie życia społecznego. 

Z potrzeby pomocy dzieciom niepełnosprawnym w całej Polsce zaczął się prężnie rozwijać ruch rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym, skupionych od lat w Kołach Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski  przy niektórych oddziałach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pod egidą Polskiego Komitetu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

W 1991 roku ruch ten usamodzielnił się, w związku z możliwościami, jakie dała ustawa o stowarzyszeniach i zarejestrował się w sądzie jako

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ( PSOUU ).

            W Tarnobrzegu powstało wówczas Koło PSOUU utworzone przez grupę rodziców na czele z Panią Zofią Trochimowicz – Warga , która od wielu lat jest przewodnicząca Zarządu Koła w Tarnobrzegu.

            Początkowo Koło organizowało spotkania rodziców, pomoc rzeczową, zabawy dla dzieci, turnusy rehabilitacyjne itp. Dzięki wsparciu i pomocy O.O. Dominikanów w pomieszczeniach na terenie Klasztoru Koło prowadziło świetlicę dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki nowym regulacjom prawnym, wsparciu  finansowemu  z PFRON oraz ogromnym zaangażowaniu grupy rodziców, między innymi: Pani Zofii Trochimowicz – Wargi, Sabiny Boruch, Stefana  Staniec, w wynajętych od Klubu Sportowego „ Siarka” kilkunastu pomieszczeniach w maju 1993 roku  utworzono między innymi: Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy, który działa do dnia dzisiejszego.

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy - 2018