Ochrona danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tarnobrzegu

PSONI Koło w Tarnobrzegu  przetwarza dane osobowe zgodnie z tzw. RODO tj. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). RODO jest aktem prawnym obowiązującym od 25 maja 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej.

W trosce o wysoki standard bezpieczeństwa zebranych danych PSONI Koło w Tarnobrzegu  wprowadziło Polityki Ochrony Danych Osobowych – zbiór dokumentów zawierający m. in. katalog czynności przetwarzania danych, analizę zagrożeń  i zabezpieczeń danych osobowych, wewnętrzne procedury postępowania z danymi.

PSONI  przetwarza  różnego rodzaju dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. dane osobowe pracowników, członków, wolontariuszy, osób korzystających ze usług Koła . Poniżej udostępniamy tzw. klauzule informacyjne zawierające podstawowe informacje  o przetwarzanych przez PSONI Koło w Tarnobrzegu  danych osobowych oraz  o przysługujących Państwu prawach.

Dodatkowe  informacje można uzyskać w siedzibie  Administratora danych                             
Al. Niepodległości 2 , 39-400 Tarnobrzeg , tel. 15/8234104 ; 15/8225304                             
(od poniedziałku  do piątku ,  w godzinach od 7.00  do 15.00).

 


1. Klauzula dla kandydatów do pracy - pobierz doc


2. Kaluzula informacyjna dla oferentów o udzielenie zamówien publicznych - pobierz doc


3. Kaluzula informacyjna dla osób korespondujących z Kołem i placówkami Koła - pobierz doc


4. Klauzula informacyjna dla pracowników Koła - pobierz doc


5. Klauzula informacyjna dla zleceniodawców - pobierz doc


6. Klauzula informacyjna dla członków Koła - pobierz doc


7. Klauzula informacyjna dla kontrahentów - pobierz doc


8. Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w OREW - pobierz doc


9. Klauzula informacyjna dla pacjentów w OREW - pobierz doc


10. Klauzula informacyjna udostępnienie wizerunku w celach promocji - pobierz doc


11. Klauzula informacyjna dla uczestników WTZ - pobierz doc


12.Klauzula informacyjna dla podmiotów współpracujacych z Ośrodkiem - pobierz doc


13.Klauzula informacyjna dla rodziców wychowanków OREW - pobierz doc


14.Klauzula informacyjna o monitoringu - pobierz doc


15. Klauzula informacyjna strona internetowa Osrodka - pobierz doc

 

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy - 2018