• Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Tarnobrzegu


  ...


 • 1
 • MISJA OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO
  PSOUU W TARNOBRZEGU

   

  "Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

  +
 • CELE I ZADANIA OREW


  (Statut Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczego w Tarnobrzegu § 4)

  Głównym celem OREW jest

  +
 • Od 1 września 2012 r. został otwarty oddział przedszkolny. Dzieci mają zapewnioną kompleksową opiekę, edukację i

  +
 • W OREW prowadzona jest terapia małych dzieci metodą NDT Bobath. Jest ona stosowana u wcześniaków, niemowląt

  +

 

 

 

 

 

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z COVID rodzice - pobierz DOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarnobrzeg 20.03.2020 r.

Informacja dla rodziców /opiekunów

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, decyzją organu prowadzącego Zarządu Koła PSONI w Tarnobrzegu od dnia 16 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r. oraz na podstawie nowych regulacji prawnych: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25marca do 10 kwietnia 2020 roku Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  będzie nieczynny. Nie będą także udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym. O terminie wznowienia pracy Ośrodka  wszyscy rodzice /opiekunowie otrzymają stosowna  informację.                                            

Informujemy wszystkich rodziców i opiekunów wychowanków palcówki oraz rodziców dzieci korzystających z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka w zakładce „Materiały nauczanie zdalne„ , do wykorzystania w pracy z dzieckiem.

                                                                                                                                                                                               Dyrekcja  OREW

 

 

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy - 2018