Unieważnienie przetargu

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn.. zm.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnobrzegu unieważnia przetarg na

Dostawę jednego fabrycznie nowego mikrobusa z dziewięcioma miejscami siedzącymi, w tym jedno miejsce przystosowane do przewozu osoby na wózku inwalidzkim , do przewozu niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnobrzegu .
Numer ogłoszenia w BZP : 392388 – 2014

Więcej artykułów…

  1. Ogłoszenie o przetargu
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy - 2018