Wczesna interwencja

OREW oferuje pomoc w zakresie Wczesnej Interwencji, to placówka w której Państwa dziecko ma szansę otrzymać jak najwcześniejszą i wielospecjalistyczną pomoc. Wczesna interwencja pozwala na rozpoznawanie i uruchamianie mocnych stron dziecka, na których można następnie bazować w terapii. Daje też szansę na kształtowanie się prawidłowego kontaktu i pierwszych relacji z rodzicami, które warunkują dalszy rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. Jednocześnie wczesna pomoc rodzinie ma znaczenie profilaktyczne, zapobiega powstawaniu niekorzystnych mechanizmów obronnych, które utrudniają realistyczny wgląd w sytuację oraz postępowanie terapeutyczne i wychowawcze w stosunku do dziecka, a także funkcjonowanie całej rodziny.


CELE:


Cele realizowane w stosunku do dziecka:


Cele realizowane w stosunku do rodziców: