Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o sprzedaży - pobierz

Ogłoszenie o przetargu - pobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz 

Zawiadomienie o wyborze oferty WYKONAWCY